Pomáháme s péčí o mobilní pacienty. Docházíme ke klientům do bytu, kde jim děláme společnost, dohlížíme na správné užívání léků, ohřejeme a podáme jídlo, běžný denní úklid, pomoc při oblékání, doprovod k lékaři, na procházku.